Google+

Brand Activation

Yrwall AXA Roadshow

Yrwall, het grensverleggende digitale graffiticoncept dat Fast Forward exclusief verdeelt in de Benelux, werd eind juni nog eens van stal gehaald in opdracht van AXA. Aanleiding hiervoor was een diepgaand tevredenheidonderzoek dat de bankverzekeraar jaarlijks bij z’n personeel verricht.

Als apotheose van deze personeelsenquête stuurde Fast Forward de Yrwall tijdens de AXA Action Days Roadshow de baan op voor een toer langs de landelijke hoofdkantoren van AXA. Daar werd de medewerkers een handvol open vragen voorgelegd die ze, elk naar eigen inspiratie en met behulp van de digitale Yrwall-spuitbus, mochten beantwoorden. Dit virtuele klankbord leverde AXA heel wat nuttige input op en gaf op originele wijze een stem aan het personeel.

Gepost op 20-06-2011

Picture this…

Onze dagelijkse updates

Klik sociaal voor meer verhaal!

Keeping up with Fast Forward

Blijf op de hoogte van onze evenementen, schrijf je in op onze newsletter!

Web design en development by Lavagraphics