Google+

Our logic

Fast Forward logistieke partner van Fostplus

Fostplus is de organisatie die instaat voor de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in ons land. Wij Belgen zijn thuis al prima sorteerders dankzij de inspanningen van Fostplus. Maar de organisatie stimuleert die goeie reflex ook al jàren buitenshuis, meer bepaald op evenementen en festivals.

Enter Fast Forward, de logistieke partner van Fostplus voor een dertigtal grote events in het ganse land, waaronder Dour Festival, Couleur Café en de Special Olympics. Planning, contacten met klant en/of organisator, transport, je zegt het maar. Verder gaat Fast Forward on-site checken of alles naar wens verloopt: gebruik en plaatsing van containers en communicatiemateriaal, inzet van ecoteam en animators,… en het sorteren zelf uiteraard. Want dat is en blijft de hoofdmissie van dit propere partnership!  

Gepost op 07-06-2015

Picture this…

Onze dagelijkse updates

Klik sociaal voor meer verhaal!

Keeping up with Fast Forward

Blijf op de hoogte van onze evenementen, schrijf je in op onze newsletter!

Web design en development by Lavagraphics